Научная библиотека

Государственный университет имени Шакарима города Семей


"В наше время - время знаний - только своей образованностью мы можем покорить мир"

Н.Назарбаев

Предыдущая Следующая Страница:

Доступ к электронным книгам EBSCOEBSCO

Доступ к электронным книгам EBSCO для ns242854 Shakarim State University of Semey предоставлен по ссылке
http://search.ebscohost.com  .

Объявление

АО «Национальный центр научно-технической информации» в рамках сотрудничества с компанией Springer предоставляет бесплатный доступ нашему университету к электронной полнотекстовой платформе «SpringerLink».

Новости

615.8

Қ74

 

Құл-Мұхаммед, Қ.

Шығыс-Тибет шипагері Жасан Зекейұлы: мақалалар, сұхбаттар, арнаулар /Қ.Құл-Мұхаммед.-Алматы:Қазығұрт,2010.-272 б.

400-00

кол-во. экз. 96

63.3(5Каз)63

А52

 

Алтаев,А.Ш.

Очерки социально-экономического развития Восточного Казахстана в послевоенный период (1946-1959гг.) исторический анализ /А.Ш.Алтаев, А.С.Адильбаев.-Алматы,2005.-152 с.

420-00

кол-во. экз. 20

66.3(5Каз)

Е86

 

Есім, Ғ.

Қазақ Ренессансы /Ғ.Есім.-Алматы:Қазақ ун-ты,2006.-89 б.

150-00

кол-во. экз. 99

81.632.4-43

Қ17

 

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 50 мыңға жуық сөз бен сөз тіркесі /[ред.Т..Жанұзақов].-Алматы:Дайк-Пресс,2008.- 968 б.

1000-00

кол-во. экз. 60

81.632.4

Қ18

 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің қазақ тілінен білімін бағалау және өзіндік бағалау портфелі /Ш.Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы .-2-ші басылуы.-Астана,2010.-192 б.- (Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі)

500-00

кол-во. экз. 10

81.632.4

Т37

 

Тест жинағы /Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық ұйлестіру-әдістемелік орталығы .-2-ші басылуы.-Астана,2010.-160 б.- (Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі)

1000-00

кол-во. экз. 10

81.632.4

Ж87

 

Жұмыс дәптері /Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық ұйлестіру-әдістемелік орталығы .-2-ші бас, өңделіп, толықтырылып.-Астана,2010.- 144 б.- (Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі)

500-00

кол-во. экз. 10

81.632.4-9

Қ17

 

Қазақ тілінен Бастауыш (1), Жалғастырушы (ІІ), Жоғары (ІІІ) деңгейлердің толық сертификациялық курсы бойынша негізгі оқулық /Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы.-Астана,2010.- 244 б.- (Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі)

600-00

кол-во. экз. 10

81.632.4-9

Б38

 

Бейнесабақтар қурсы бойынша оқу құралы /Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық ұйлестіру-әдістемелік орталығы.- 2-ші бас., өңделіп, толықтырылып.-Астана,2010.- 96 б.- (Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі)

400-00

кол-во. экз. 10

81.632,4-9

Ә26

 

Әдістемелік жетекші құрал /Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық ұйлестіру-әдістемелік орталығы.-2-ші басылуы.-Астана,2010.-104 б.- (Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі )

400-00

кол-во. экз. 10

81.632.4-9

Қ17

 

Қазақ тілінен толық фонетикалық курс /Ш.Шаяхметов атындаығ тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы.-Астана,2010.-176 с.- (Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі)

500-00

кол-во. экз. 10

81.632.4-9

М36

 

Мәтіндер жинағы /Ш.Шяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы.-Астана,2010.- 224 б.-(Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік потфелі)

500-00

кол-во. экз. 10

81.632.4-43

Б94

 

І,ІІ,ІІІ деңгейлер бойынша оқу сөздігі /Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығ .-өңделіп, толықтырылып 2-ші бас..-Астана,2010.-176 б.- (Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі)

500-00

кол-во. экз. 10

81.632.4-9

Е53

 

Емле жаттығулары жинағы /Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудаң республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы.-Астана,2010.-128 б.-(Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі)

300-00

кол-во. экз. 9

83.3(5Каз)

Ш34

 

Шәкәрім. Энциклопедия /[бас. ред.Е. Сыдыков].-Семей,2008.-864 б.

1000-00

кол-во. экз. 325

83.3(5Каз)

В54

 

Вопросы шакаримоведения. Т.5: Научный серийный сборник /[сост.Т.Шанбай; Семейский гос. пед. ин-т].-Новосибирск: Талер-Пресс,2007.-584 с.

600-00

кол-во. экз. 4

83.3(5Каз)

Ш-34

 

Шәкәрімтану мәселелері. Т4: Сериялық ғылыми жинақ /[құраст.Т.Шанбай; Семей мемлекеттік педигогикалық ин-ты].-Новосибирск: Талер-Пресс,2007.- 296 б.

550-00

кол-во. экз. 3

83.3(5Каз)

Ш-34

 

Шәкәрімтану мәселелері. Т.2: Сериялық ғылыми жинақ /[құраст.Қ.Шанбай; Семей мемлекеттік педагогикалық ин-ты].-Новосибирск:Талер-Пресс,2006.- 360 б.

550-00

кол-во. экз. 6

83.3(5Каз)

Ш-34

 

Шәкәрімтану мәселелері.Т.1: Сериялық жинақ /құраст.Т.Шанбай;Семей мемлекеттік педагогикалық ин-ты.-Новосибирск:Талер-Пресс,2006.- 440 б.

700-00

кол-во экз. - 2

83.3(5Каз)

Ш34

 

Шәкәрім ғибраты: Қытай қазақтары ғалымдарының зерттеулері /[ред.Е.Сыдыков].-Семей,2008.-234 б.

350-00

кол-во. экз. 8

84(5Каз)

Е83

 

Есим,Г.

На краю бездны /Гарифолла.Есим.-Астана:Елорда,2009.-224 с.

400-00

кол-во. экз. 138

87.3(5Каз)

Е83

 

Есим,Г.

Философский трактат об Абае /Г.Есим.-Алматы:Қазақ ун-ты,2006.-76 с.

150-00

кол-во. экз. 90

87.3(5Каз)

Е86

 

Есім,Ғ.

Саяси философия: акме-қоғам мәселелері /Ғарифолла Есім.-Астана:Елорда,2009.-376 б.

500-00

кол-во. экз. 129

87.3(5Каз)я73

Е86

 

Есім,Ғ.

Қазақ философиясының тарихы: оқулық /Ғарифолла Есім.-Алматы:Қазақ ун-ты,2006.-216 с.

600-00

кол-во. экз. 94

С(Каз)

Е83

 

Есим,Г

Прошлое в настоящем: опыт философской прозы /Граифолла Есим.-Алматы:Искандер,2003.-175 с.

500-00

кол-во. экз. 34

0294157
Сегодня
Вчера
За неделю
За прошедшую неделю
За месяц
За прошедший месяц
Все
62
91
925
291988
5858
10128
294157

Ваш IP: 54.156.76.187
Время: 27.05.2018
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg


Государственный университет имени Шакарима города Семей. © 2001-2014. Все права защищены.