Ғылыми кітапхана

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті


"Еркін елдің ертеңі - кемел білім мен кенен ғылымда"

Н. Назарбаев

Алдыңғы Келесі Бет:

Университеттік онлайн кітапхана

2019 жылдың 11 мамырына дейін «Университеттік онлайн кітапхана» Электронды –кітапханалық жүйесінің тесттік қол жеткізу мүмкіндігі біздің университете ашық.
Интернетте мына сайтпен жұмыс жасауға болады:http://www.biblioclub.ru

Хабарландыру

Университет кітапханасының электронды залында Springer компаниясының «SpringerLink» электронды толықтексті платформасына ақысыз қол жетімді.

Құқық және экономика

67.51я73

Ж91

 

Жұмағали, А.

   Криминология [Электронный ресурс]: оқулық /А. Жұмағали.-Алматы:Нұр-Пресс,2005.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P1006 RAM 16 Mb6 CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор. 

   1959-00

67.401.213

М81

 

Мушкет,И.И.

   Полицейлік құқық [Электронный ресурс]: оқу құралы /И.И. Мушкет, Е.Б. Хохлов.-Алматы:Нұр-Пресс,2005.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb, CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор. 

   1959-00

67.405(5Каз)я73

А94

 

Ахметов, А.

   Еңбек құқығы [Электронный ресурс]: оқулық /А. Ахметов, Г. Ахметова.-Алматы:Нұр-Пресс,2005.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор. 

   1959-00

67. 3(4/8)я73

М86

 

Мұхтарова, А.Қ.

   Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы [Электронный ресурс] : оқулық /А.Қ. Мұхтарова.-Алматы:Нұр-Пресс,2005.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор. 

   1959-00

67.405(5Каз)я73

Ж87

 

Жұмағулов, Ғ.Б.

   Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы [Электронный ресурс]: оқу құралы /Ғ.Б. Жұмагулов ,А. Ахметов, Г. Ахметов.-Алматы:Нұр-Пресс,2005.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор. 

   1959-00

67.405(5Каз)я73

Ж88

 

Жумагулов, Г.Б.

   Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учеб. пособие /Г.Б. Жумагулов, А. Ахметов, Г. Ахметова.-Алматы:Нұр-Пресс,2005.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор.

   1959-00

67.405(5Каз)я73

А95

 

Ахметов, А.

   Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник /А. Ахметов, Г. Ахметова.-Алматы:Нұр-Пресс,2005.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор. 

   1959-00

67.3(0)я73

Б90

 

Булгаков,Д.А.

   Всеобщая история государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие /Д.А.Булгаков, А.Ж. Истаев .-Электрон.кн.-Алматы:Нұр-Пресс,2008.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9x, Me, 2k, XP Pro/Home, P100, RAM 16 Mb, CD-ROM, video 8Mb, SVGA монитор.

   1959-00

65.05я73

М86

 

Мұханбетова, С.М.

   Ұлттық есептер жүйесі [Электронный ресурс]: оқу құралы /С.М. Мұханбетова, А.Н. Нұрзақова.-Алматы:Нұр-Пресс,2007.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор. 

   1959-00

65.26я73

Б62

 

Блеутаева, К.Б.

   Қаржы [Электронный ресурс] /К.Н. Блеутаев .-2-ші басылым, өңделген, толықтырылған.-Алматы:Нұр-Пресс,2007.-1электрон.опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор. 

   1959-00

65.26я73

Б62

 

Блеутаева, К.Б.

   Ақша және банктер [Электронный ресурс]: оқу құралы /К.Б. Блеутаева.-2-ші басылым, өңделген, толықтырылған.-Алматы:Нұр-Пресс,2007.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор. 

   1959-00

 

65.052я73

М91

 

Мырзалиев, Б.С.

   Кәсіпкерлік қызметте бухгалтерлік есеп ұйымдастыру [Электронный ресурс]: оқу құралы /Б.С. Мырзалиев, Р.С. Әбдішүкіров.-Алматы:Нұр-Пресс,2006.-1электрон.опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор.

   1959-00

67.3(0)я73

Б83

 

Булгаков,Д.А.

   Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы [Электронный ресурс]: оқу-әдістемелік құрал  /Д.А.Булгакова, А.Ж.Истаев .-Электрон.кн.-Алматы:Нұр-Пресс,2008.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования: Windows 9x, Me, 2k, XP Pro/Home, P100, RAM 16Mb, CD-ROM, video 8 Mb, SVGA монитор.

   1959-00

67.0(5Каз)я73

Ж79

 

Жоламан,К.Д.

   Мемлекет және құқық теориясы [Электрондық ресурс]: оқулық /К.Д.Жоламан .-Электрон.кн.-Алматы:Нұр-Пресс,2012.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2k XP Pro/Home, P100, RAM 16 Mb, SVGA монитор.

   1959-00

67.408(5Каз)

Қ83

 

   Қылмыстық құқық [Электрондық ресурс] : жалпы ерекше бөлімдер /жауапты ред. Е.Алауханов.-Электрон.кн.-Алматы:Нұр-Пресс,2008.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9x, Me,2k, XP Pro/Home, P100, RAM 16 Mb, SVGA монитор.

   1959-00

67.404(5Каз)я73

Г75

 

   Гражданское право [Электронный ресурс] : курс лекции /под ред. А.Г.Диденко.-Электрон.кн.-Алматы:Нұр-Пресс,2006.- 1электрон.опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2 , ХР Рго/Ноmе, Р100, RAM 16 Mb, SVGA монитор.

   1959-00

67.408(5Каз)

Ә67

 

Әпенов,С.М.

   Қылмысқа қатысушылық [Электронный ресурс] : теория және практика мәселелері /С.М.Әпенов.-Электрон.кн.-Алматы:Нұр-Пресс,2009.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9x, Me, 2k, XP Pro/Home, P100, RAM 16 Mb, CD-ROM, video 8 Mb, SVGA монитор.

   1959-00

67.404(5Каз)я73

Г75

 

   Гражданское право [Электрондық ресурс] : научное издание /под ред. А.Г.Дидиенко, Е.В.Нестеровой.-Электрон.кн.-Алматы:Нұр-Пресс,2006.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9x, Me, 2k, XP/Home,P100, RAM 16 Mb, SVGA монитор.

   1959-00

65.9(7)я73

Е50

 

Елемесов, Р.Е.

   Экономика Соединенных Штатов Америки [Электронный ресурс] : учебник /Р.Е. Елемесов.-Алматы:Нұр-Пресс,2009.-1электрон.  пт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор. 

   1959-00

65.9(5Каз)я73

А87

 

Асан, Д.С.

   Экономикалық және әлеуметтік тұрақтылықты дамыту  тетіктері [Электронный ресурс]: оқу құралы /Д.С. Асан, Б.С. Мырзалиев, С.С. Ыдырыс.-Алматы:Нұр-Пресс,2008.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор. 

   1959-00

65.290-2я73

Р24

 

Рахымбаев, А.Б.

   Менеджмент [Электронный ресурс]:оқу құралы /А.Б. Рахымбаев, Б.О. Сабатаева,А.Қ. Бельгибаев.-Алматы:Нұр-Пресс,2006.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор. 

   1959-00

65.290-2я73

Б44

 

Бельгимбаев, А.К.

   Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие /А.К. Бельгимбаев, А.Б. Рахимбаев.-Алматы:Нұр-Пресс,2005.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор. 

   1959-00

67.404я73

А50

 

Алибеков, С.Т.

   Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие  /С.Т. Алибеков.-Алматы:Нұр-Пресс,2007.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор.                  1959-00

65.428(5Каз)

М94

 

Мырзахметова, А.М.

   ВТО и внешняя торговля Казахстана [Электронный ресурс]: учеб. пособие /А.М. Мырзахметова.-Алматы:Нұр-Пресс,2010.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор. 

   1959-00

65.290-2я73

Р27

 

Рахимбаев, А.Б.

   Теория и практика маркетинга [Электронный ресурс]: учеб.пособие /А.Б. Рахимбаев, А.К. Бельгибаев.-Алматы:Нұр-Пресс,2010.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор. 

   1959-00

65.050(5Каз)я73

М94

 

Мырзалиев, Б.С.

   Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс] : учебник /Б.С. Мырзалиев.-Алматы:Нұр-Пресс,2010.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор. 

   1959-00

65.290-2я73

К67

 

Көкебаева, А.М.

   Халықаралық маркетинг [Электронный ресурс]: оқу құралы /А.М. Көкебаева, Б.Ж. Альмухамбетова, А.Ш. Досжанова.-Алматы:Нұр-Пресс,2006.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор. 

   1959-00

65.290.2я73

Р24

 

Рахимбаев,А.Б.

   Маркетинг теориясы және практикасы [Электрондық ресурс]: оқу құрал /А.Б.Рахимбаев .-Электрон.кн.-Алматы:Нұр-Пресс,2012.-1электрон.опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме. 2k, XP Pro/Home, P100, RAM 16Mb, SVGA монитор.

   1959-00

65.9(4/8)

Э40

 

   Экономика зарубежных стран[Электронный ресурс] /Р.Е.Елемесов, А.М.Мырзахметова, А.М.Джулаева, С.Д.Алиева .-Электрон.кн.-Алматы:Нұр-Пресс,2012.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2k, XP Pro/Home, P100, RAM 16 Mb, video 8 Mb, SVGA монитор.

   1959-00

 

67.402.2(5Каз)я73

А50

 

Алибеков,С.Т.

   Налоговое право Республики Казахстан [Электронный ресурс]: учебное пособие /С.Т.Алибеков.-Электрон.кн.-Алматы:Нүр-Пресс,2012.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9x, Me, 2k,  XP Pro/Home, P100, RAM 16 Mb, CD-ROM, video 8 Mb, SVGA монитор.

   1959-00

67.401.21(5Каз)я73

А50

 

Алибеков, С.Т.

   Таможенное право Республики Казахстан [Электронный ресурс] /С.Т.Алибеков .-Электрон.кн.-Алматы:Нұр-Пресс,2012.-1электрон.опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Me, 2k, XP Pro/Home, P100, RAM 16 Mb, CD-ROM, video 8 Mb,SVGA монитор.

   1959-00

67.401.21(5Каз)я73

Ә55

 

Әлібеков,С.Т.

   Қазақстан Республикасынының кеден құқығы[Электронный ресурс] : оқулық /С.Т.Әлібеков.-Электрон.кн.-Алматы:Нұр-Пресс,2012.-1электрон.  опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2k, XP Pro/Home, P100,RAM 16 Mb, CD-ROM, video 8 Mb, SVGA монитор.

   1959-00

 

 

 

0428642
Бүгін
Кеше
Апта бойы
Өткен аптада
Ай бойы
Өткен айда
Барлығы
23
48
160
428201
518
1088
428642

Сіздің IP: 3.228.220.31
Уақыт: 13.08.2020
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • harari.jpg
 • img_25_livres_cles_de_la_phil_ru_1535975442.jpg
 • img_an_introduction_language_ru_1523361882.jpg
 • img_a_brief_history_of_philos_ru_1523463261.jpg
 • img_a_history_of_god_the_4000_ru_1523463549.jpg
 • img_a_history_of_modern_psych_ru_1523463625.jpg
 • img_a_new_history_of_western__ru_1523361796.jpg
 • img_a_new_history_of_western__ru_1523361824.jpg
 • img_economics_4th_edition_ru_1523350910.jpg
 • img_entrepreneurship_theory_p_ru_1523350923.jpg
 • img_essentials_of_sociology_9_ru_1523362846.jpg
 • img_history_and_theory_in_ant_ru_1523362732.jpg
 • img_management_12th_edition_ru_1523350967.jpg
 • img_social_psychology_ru_1523362655.jpg
 • img_sociological_theory_10th__ru_1523362938.jpg
 • img_the_fourth_industrial_rev_ru_1523362900.jpg
 • img_the_social_animal_11th_ed_ru_1523351049.jpg
 • img_yazyk_i_mezhkulturnaya_ko_ru_1535975539.jpg
 • IRBIS_12_IBIS_175400_1_.jpg


Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті. © 2001-2019. Барлық құқықтар қорғалған.